Jak wstąpić do klubu


Gdy masz ukończone 18 lat:

By móc przystąpić do Nas musisz się z nami skontaktować pod nr tel.: 726 728 742, lub (środki komunikacji elektronicznej), wypełnić deklaracje członkowską, dołączyć aktualne zdjęcie w formacie jak do dowodu osobistego, opłacić jadnorazowe wpisowe w wysokości 100zł oraz składkę członkowską w wysokości 120zł /rok – zgodnie z regulaminem SKS PATRIA / załącznikiem do regulaminu/statutu nr X

Gdy jesteś osobą niepełnoletnią:

Osoby niepełnoletnie również mogą zostać przyjęte do Klubu, jednakże będzie potrzebna pisemna zgoda opiekuna prawnego oraz jego obecność w trakcie szkolenia strzeleckiego podopiecznego. W tym celu opiekun w imieniu osoby niepełnoletniej powinien wykonać kroki z pkt. 1 Po wypełnieniu formalności każdy nowo przyjęty członek klubu musi przejść obowiązkowe szkolenie z zasad bezpieczeństwa na strzelnicy.